Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ออกแท็กซี่ป้ายแดงดอกเบี้ยถูกๆมาแล้ว

มาแล้วสำหรับตารางผ่อนแท็กซี่ป้ายแดงเดือนนี้ปรับดอกเบี้ยให้ถูกลงไปอีกแค่ 6.50% เราไปดูตารางผ่อน

ช่วยกดแชร์บอกเพื่อนๆที่สนใจครับ
Call Now Button